Var med och skapa den hållbara framtiden

Omställningskonferensen 2018
5-7 oktober – Malmö

Välkomna till en mötesplats för alla oss som ser att dagens djupgående utmaningar kräver Omställning – en lokalt driven kraft för en hållbar och vackrare värld.

Vi bjuder in till en plats för samskapande, synliggörande av det som händer lokalt och i världen, fördjupande möten och stöd att ta nästa steg. Vi kommer få inspiration med angelägna budskap och få möjlighet att inspirera varandra.

Teman och frågor som driver vårt lärande framåt under dagarna:

Inkludering och att bygga på mångfald.
Hur kan sociala utmaningar och olikheter bli en styrka, hur kan stad och landsbygd knytas samman och hur kan rörelsen bli relevant för fler?

Fördjupa i praktiken.
Hur får vi en vardag ägnad åt omställning att gå ihop? Hur kan vi på bästa sätt stödja de lokala initiativ som ännu är i sin linda? Vad är våra nästa kloka steg?

Varmt välkomna till Skåne! Vi är så glada att få bjuda in till denna fest.

Sista anmälningsdag var 31 September.          Varför omställning och vad betyder det? 

 


Program och medverkande

Upplägget gör det möjligt för alla att bidra. Ta del av programmet och de workshops som erbjuds via den här länken. Några av de som kommer medverka lite mer i föreläsning eller i att hålla workshops är:

 • Martin Hultman, docent i teknik-, vetenskaps och miljöstudier vid institutionen för Teknikens ekonomi och organisation på Chalmers
 • Katheryn Trebeck, Research director, Wellbeing allience
 • Pella Larsdotter Thiel, Ekolog och aktivist, verksam inom Omställningsrörelsen och End Ecocide Sverige
 • Viktor Zaunders, aktiv för lokal omställning i Röstånga, Skåne, samskapare av Local Food Nodes samt i teamet som leder projektet Aktiva Byar
 • Abigail Sykes, journalist, lärare och översättare med fokus på omställning
 • Robert Hall, ordförande för ECOLISE.eu, tidigare ordförande för Global Ecovillage Network Europe samt enhetschef inom SIDA. Grundare av Suderbyns ekoby, Gotland.
 

 

 

 • Maria Richter Simsek, processledare och landsbygdsutvecklare, leder projektet Aktiva byar
 • Mikael Karlsson, grundare Ecoforestry foundation och konsult inom ekosystembaserat skogsbruk
 • Ylva Lundkvist Fridh, omställningssamordnare på Hela Sverige ska leva och lokalekonomi-lärare på Färnebo folkhögskola, bosatt i Stjärnsund. Brinner för att ställa om underifrån till resilienta ekonomier.
 • Amanda Martling, samhällsvetare, kommunikatör och omställare, ofta med fokus på inre omställning.
 • Emilia Rekestad, processledare, folkbildare och engagerad kring praktiserandet av hållbar utveckling ur ett helhetsperspektiv.
 • David Ershammar, processledare medskapande förändring inom hållbarhetsfrågor för idéburen och offentligt sektor.
 • Anton Pettersson, arbetar med omställningsfrågor på Studiefrämjandet Skåne–Blekinge. Koordinatör för årets konferens.
 • och många fler….

Praktiskt

Konferensen kommer präglas av samvaro, närvaro och fest. Det finns många sätt där allas resurser och enskilda och lokala initiativ kan bidra i programmet.

Plats
STPLN och Kockum Fritid samt på Far i Hatten i Malmö

Anmälan
Anmäl dig vi den här länken. 


Kostnad

Pris:                      700 kr.

I avgiften ingår deltagande på konferensen , tre måltider mat och även fikor.

Hör av er till oss om ni har svårt att just nu bidra med avgiften så hittar vi säkert en lösning.
Pensionärer:     500 kr.   Var noga med att meddela detta i anmälan.

Mat
Maten kommer bli ett exempel på hur många kockar tillsammans lagar goda soppor! Vi ser fram emot att få ta del av både stadsodlad och Skåneodlad mat lagad av lokala kockar!

Programmet som ständigt utvecklas hittar ni HÄR

Med gemensamma insatser från fler hoppas vi ordna ordna så att det finns pass med aktiviteter för barn under lördagen och söndagen.

Har ni tankar kring konferensen och kanske något sätt ni vill bidra med? Kanske en workshop ni skulle vilja se fanns i programmet eller något annat. Hör av er till: anton.pettersson@studieframjandet.se

/ Konferensgruppen: Anton Pettersson, Emilia Rekestad, David Ershammar, Jessica Viktorsson, Karin Styrén m.fl.

Studiefrämjandet Skåne – Blekinge, Omställning Skåne och Malmö, Region Skåne, Hela Sverige ska leva, STPLN, Sambruket i Sösdalabygden, Holma folkhögskola, [omväxling] m.m.